Obsah

Aktuální číslo

Američané stále volí demokraty – zabijáky pracovních příležitostí: proč?

Po letech posuzování prezident Obama odrovnal projekt ropovodu Keystone XL. Tento ropovod měl přepravovat ropu ze západu Kanady do amerického státu Nebrasca, kde měl být napojen na ropovody již existující a jimi pak přepravovat ropu do amerických rafinerií na pobřeží Mexického zálivu.

Přesný počet pracovních příležitostí vytvořených tímto projektem je diskutabilní, ale střízlivý odhad je několik tisíc míst. Byla by to většinou místa pro dělnické profese, což také vysvětluje podporu se strany odborů, tedy voličstva, které si většinou prezident z řad Demokratické strany hledí předcházet.

Ale jiná část jeho voličstva, totiž lobby ochránců životního prostředí, se postavila proti projektu a u našeho prezidenta získala navrch.

Hned poté, co prezident projekt zamítl, tři demokratičtí uchazeči o úřad prezidenta – Hillary Clintonová, Bernie Sanders a Martin O'Malley – prezidentovo rozhodnutí podpořili. Bližší pohled na prezidentovo zdůvodnění jeho politicky motivovaného rozhodnutí zavrhnout projekt tohoto ropovodu vyvolává otázku, proč takové množství příslušníků americké dělnické třídy, zejména těch s nízkými příjmy, neustále podporují demokraty – stoupence rozsáhlé vládní moci, jejichž zájmem je spíše levicová agenda než vytváření pracovních příležitostí a přínos k prosperitě Ameriky.

Průzkumy pravidelně ukazují, že v popředí zájmu Američanů je stav ekonomiky a zaměstnanosti. A na tomto poli je dnešní prezident obzvláštní pohromou. To by ale při poslechu jeho obajoby zrušení projektu nebylo zřejmé.

Tento ropovod by výhledově nebyl přínosem pro naši ekonomiku,“ prohlásil prezident a pokračoval líčením, jak pod jeho dohledem ekonomika údajně vzkvétá. „Za minulý měsíc naši podnikatelé vytvořili 268 000 nových pracovních míst. Za dobu více než 68 měsíců – což je nejdelší zaznamenané období vzestupu - jich vytvořili 13,5 miliónu. Nezaměstnanost poklesla na 5 procent.“ Bylo by jistě radno vědět, jestli prezident Obama má lepší informace, nebo jestli vlastně jen věří tomuto zavádějícímu a pokřivenému obrazu toho, co se s naší ekonomikou děje.

Prožíváme jedno z nejloudavějších oživování ekonomiky v dějinách. V jednom dokumentu předloženém v projektu Zaměřeno na prezidentské debaty, John Cochrane, ekonom Hooverova Institutu, poukazuje na to, že „zkornatělý růst je základním ekonomickým problémem naší doby“ a poznamenává, že „mezi léty 1950 a 2000 americká ekonomika rostla průměrně o 3,5 % ročně... Ze dna velké recese roku 2009, tedy v období, kdy růst obvykle býval velmi rychlý a dosahoval úrovně před krizí, se ekonomika zvedá jen o 2 % ročně.

Co to znamená ve smyslu pracovních příležitostí? V kontrastu s těmi 13,5 miliónu míst za posledních 68 měsíců, kterými se kasá prezident Obama, poznamenává Ed Lazear, ekonom ze Stanfordu a bývalý předseda ekonomické rady prezidenta Bushe, že ekonomika, pokud by její růst měl být dostatečný pro „překonání recese a udržení kroku s populačním růstem“, by těch pracovních příležitostí měla vytvořit 17,5 miliónu. Jinými slovy, je tu dnes o 4 milióny míst méně, než by jich bylo v případě, kdyby ekonomické oživení bylo dostačující k vyrovnání ztrát způsobených recesí.

A proč je oživení tak nedostatečné? Protože to nedávné rozhodnutí ve věci ropovodu má charakteristické vlastnosti všech ostatních ekonomických rozhodnutí za posledních sedm let. Spíše než se svobodným podnikáním, tedy s tím, co přispělo k ekonomickému růstu 3,5 % v letech 1950 až 2000, všechna taková souvisí s vládou, politickou mocí a zájmy.

Harry Alford, prezident a výkonný ředitel NBCC (National Black Chamber of Commerce), nedávno v Port of New Orleans mluvil o přiškrcení byznysu způsobovaném státními regulacemi. Podle Alforda „od roku 2009 federální agentury každoročně navrší až 150 miliard dolarů plateb za nová úřední povolení“. Podle jeho slov, celkový dopad regulačních poplatků dnes převyšuje 2 bilióny dolarů.

Všichni pracující v Americe musí od republikánů slyšet, že ekonomický růst je naše priorita č. 1. A svobodné podnikání je k tomu jedinou cestou.

 

Autorka je zakladatelkou a presidentkou Center for Urban Renewal and Education. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.