Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

toto prosincové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ je poslední svého druhu. Velmi si vážíme toho, že jste nám po tak dlouhou dobu prokazovali svoji přízeň. Zároveň je pro nás ctí, že budeme moci spolupracovat na KONZERVATIVNÍCH NOVINÁCH, které jsme od počátku vnímali jako našeho souputníka. I v budoucnu se tedy vynasnažíme promlouvat hlasem Západu – jak toho ideálního, nedosažitelného, z jehož posic často kritizujeme Západ reálný, jak je v konkrétních společnostech aktuálně representován, tak ale také právě toho reálného Západu, jehož obhajobu před alternativami, které jsou ve svém celku vesměs pouze horší, cítíme jako naši povinnost.

Číst dál...

Co říká a co dělá Petr Kellner

Petr Kellner vzbudil před časem pozornost, když se opatrně, spíše tak nějak implicitně, přihlásil k několika ne-progresivně znějícím názorům. Pak skupina PPF „koupila televizi NOVA“. Diskuse byla, mírně řečeno, živá a střízlivých hlasů v ní bylo pomálu. Jedním z nich byl text Zuzany Kubátové „Kellner vybudoval větší impérium než Baťa. Jenže miliardáře Češi rádi nemají“ (seznamzpravy.cz, 20. listopadu 2019). V něm mmj. zaznělo: „‚Nevstupujeme do politiky, nechystáme se k tomu, nehodláme ovlivňovat veřejné mínění,‘ dušují se lidé z PPF. A jejich pohled na Čínu je čistě pragmatický.“ (zvýrazněno JK).

Číst dál...

Poznámky ke Konzervativní alternativě Jana Drnka – dokončení

První část zde, druhá část zde.

Stejně jako spisovatel Jan Drnek v článku Konzervativní alternativa se principiálně hlásím ke křesťanskému konzervatismu a ztotožňuji se také s jeho teoretickými úvahami o reformách stávajícího politického systému, které by měly spočívat v ústavních změnách a v omezení volebního práva. Mám ale za to, že takováto antisystémová změna státoprávního uspořádání je v naší době nerealizovatelným ideálem a že alternativní křesťansko-konzervativní program v současné situaci nelze prosazovat po linii jedné politické strany, ale budováním nosné ideové a vzdělávací základny resp. sociální svépomoci.

Číst dál...

Zachráněných 20 milionů

Podle jedné z nejnovějších studií přijde v důsledku zvýšení hladiny moří, tedy v důsledku globálního oteplení, do roku 2100 o svůj domov 200 milionů lidí. Ale, „Okamžité a výrazné snížení celosvětových emisí by předpovídané nebezpečí mírně snížilo. I s ohledem na existenci Pařížské dohody by se snížil celkový počet lidí ohrožených každoročními záplavami na konci století až o 20 milionů.“ (Daniela Kučerová: Topící se svět. O domov může přijít přes 200 milionů lidí, varuje studie, seznamzpravy.cz, 30. října 2019).

Číst dál...

My jsme sedláci, ale chodí na nás NKÚ…

Původně to byla strojní traktorová stanice v Držovicích u Litoměřic. Teď je tu sýrárna a kozí farma se třemi stovkami koz. Jakub a Jana Laušmanovi přitom pocházejí z Prahy, z Letné a Strašnic. Ale před dvaceti lety se rozhodli, že budou chovat kozy. Jsou jedněmi z mnoha mladých lidí z města, kteří se odhodlali změnit svůj osud a odstěhovat se na venkov. Ne do satelitního městečka, ale na opravdový venkov. Zápasí ale nejen se suchem a drahými pozemky, ale i s nesmyslnou byrokracií.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.