Třetí radikální hnutí odporu

Četl jsem nyní knihu „Islamismus, třetí radikální hnutí odporu,“ vydanou Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně, v roce 2018. Německý originál ,,Dritte radikale Widerstandsbewegung: der Islamismus“ vyšel už v roce 2009. Jeho autorem je Ernst Nolte (1923-2016). Záložka knihy ho představuje jako „významného německého filosofa a historika, který ve svém díle brilantně analyzoval totalitární režimy 20. století.“ Sympatický nám autor být nemůže. Přesto si myslím, že říká věci, o kterých bychom měli uvažovat.

Číst dál...

Kapitoly z dějin kulturní revoluce na Západě VII.

Předchozí části (první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá)

Z extrému do mainstreamu

Hnutí hippies jako soudržný fenomén šedesátých let s koncem dekády „odpadlo“ (a to nejen po Learyho způsobu) a spolu s politicky neúspěšnou, převážně studentskou novou levicí se transformovalo do rozmanitých podob, jejichž základní typologie odpovídá následujícímu výčtu: návrat k standardům rodinného a pracovního života; komerční pohlcení kontrakultury popkulturou; vznik „státu hippies“ v Evropě v jedné ze čtvrtí dánské metropole; rozvoj pseudonáboženského hnutí new age; vznik nevládních politizujících nátlakových organizací (hájení míru a práv žen, etnik, sexuálních menšin, zvířat, přírody);1 zaujímání akademických a politických postů a šíření ideového i mocenského vlivu.2

Číst dál...

Skuteční liberálové, probuďte se!

„Evropa páchá sebevraždu. Lépe řečeno, její vlastní představitelé se rozhodli, že ji zavraždí,“ píše Douglas Murray v prvních řádcích knihy Podivná smrt Evropy. Předloni se stala evropským bestsellerem a nyní se do knihkupectví dostal i její český překlad. Murray volí silná slova. Oprávněně?

Číst dál...

Laisi Finwen: Kritika je zbytečná

Po „Elfí rodině“ vydala Laisi Finwen další skvělou knížku o vztazích. Na rozdíl od Elfí rodiny, která se zabývá i vztahy mezi generacemi, se útlá knížečka Kritika je zbytečná věnuje výhradně vztahům mezi manželi. Útlou knížku tvoří osm kapitol; každé z nich předchází delší citát z Muminků finské autorky dětských knížek Tove Janssonové. (Přiznám se, že jsem marně hledal spojitost citátu s následující kapitolou, ale to nevadí – Muminky jsem měl vždycky rád.)

Číst dál...

Exilové Zrcadlo v pojetí Rio Preisnera

Když jsem v roce 1968 emigroval na Západ, bylo mi jasné, že socialismus je absolutně neslučitelný s demokracií chápanou jako zřízení garantující individuální svobodu. Na Západě jsem ke svému naivnímu překvapení zjistil, že tento soumračný svět je ovládán absurdní představou, že demokracii lze zachránit už jenom uskutečněním demokratického socialismu…“ (Speculum, s. 174)

Číst dál...

PodporujemePartneřiCopyright © 2014. All Rights Reserved.