Obsah

Editorial

Milí čtenáři,

toto prosincové číslo KONZERVATIVNÍCH LISTŮ je poslední svého druhu. Velmi si vážíme toho, že jste nám po tak dlouhou dobu prokazovali svoji přízeň. Zároveň je pro nás ctí, že budeme moci spolupracovat na KONZERVATIVNÍCH NOVINÁCH, které jsme od počátku vnímali jako našeho souputníka. I v budoucnu se tedy vynasnažíme promlouvat hlasem Západu – jak toho ideálního, nedosažitelného, z jehož posic často kritizujeme Západ reálný, jak je v konkrétních společnostech aktuálně representován, tak ale také právě toho reálného Západu, jehož obhajobu před alternativami, které jsou ve svém celku vesměs pouze horší, cítíme jako naši povinnost.

Číst dál...

Anna Walentynowiczová: služebnice pravdy Boží – neústupná bojovnice s komunistickou lží a nenávistí

V roce 2010 vydalo nakladatelství Zysk a S-ka v Poznani pozoruhodné dílo uznávaného historika střední generace Sławomira Cenckiewicze „Anna Solidarita: život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010)“. O čtyři roky později se s knihou mohli seznámit i čeští čtenáři a to díky historikovi dr. Janu Cholínskému, který navrhl její české vydání a provedl kvalitní odbornou redakci překladu a Ústavu pro studium totalitních režimů, který vydání knihy financoval (Jan Cholínský na dané téma v KONZERVATIVNÍCH LISTECH publikoval v r. 2016 dva texty: první, druhý – pozn. red.). Jde o monumentální práci nejen rozsahem – celkem 761 stran – ale především kvalitou zpracování ústních svědectví, článků, psaných memoárů, proklamací, programových vyjádření, zápisů ze schůzí, výslechů, soudních jednání a jiných materiálů, spolu s četnými odkazy na dobové instituce, organizace, státní orgány a s rozsáhlým jmenným rejstříkem.

Číst dál...

Tři cesty ke zničení člověka

Hadjadj ve svých esejích a přednáškách rozvíjí řadu vzájemně se doplňujících a překrývajících obrazů, které lze s jistým zjednodušením interpretovat takto: Moderní doba, sebe sama ztotožňující s humanismem, pomalu pomíjí, neb spotřebovala svou podstatu a nic jiného už nemá. Člověk nemusí být věřící, aby dospěl k závěru, že modernita převzala některá dogmata, která hlásalo křesťanství, aby je vzápětí obrátila proti němu. Na základě učení o důstojnosti lidské osoby se vyprofiloval individualismus. Z pravdy o svobodné vůli byl vyroben liberalismus, z požadavku sociální spravedlnosti socialismus. Modernita dala křesťanské naději zcela imanentní, nitrosvětskou, antropocentrickou povahu.

Číst dál...

Kniha, která Trumpovi rozumí

The Case for Trump

Úvod

Victor Davis Hanson zaslouženě patří mezi nejuzná­vanější americké historiky současnosti (v KONZERVATIVNÍCH LISTECH jsme publikovali např. tento jeho text). Když čtete některou z jeho knih zaměřených na válečné konflikty a vojenskou strategii, například nedávno vydaný inovativní pohled na druhou světovou válku The Se­cond World Wars: How the First Global Conflict Was Fought and Won, román The End of Sparta nebo Carnage and Culture, objasňující vojenskou dominanci západní civilizace, je patrné, že Hanson spadá do kategorie autorů, kteří do svých textů zvládají zakomponovat ohromné množství odborných faktů a detailů, aniž by tím utrpěla jejich plynulost a čtivost.

Číst dál...

Ignace Demaerel – 95 tezí o humanismu

Ignace Demaerel (*1961) je Belgičan, který studoval filosofii na Katolické universitě v Lovani a protestantskou teologii v Bruselu. Knihu 95 tezí o humanismu napsal v holandštině. Tato kniha, jež nese podtitul „Křesťanství versus osvícenství, sekularismus a volnomyšlenkářství“, byla přeložena do hlavních evropských jazyků (němčiny, francouzštiny, angličtiny), ale i do maďarštiny či švédštiny.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.