Obsah

David a Goliáš

Ten, kdo poprvé zalistuje v obsahu knihy, jejíž název evokuje souboj nerovných protivníků, si zajisté položí otázku: Co má společného známý biblický příběh, naplněnost školních tříd, košíková starších žákyň, odpuštění, záchrana Židů za druhé světové války, dyslexie a boj proti rasové segregaci?

Číst dál...

Inspirovanost Písma

„Bůh chtěl a chce oslovit všechny lidi – bez ohledu na to, v jaké žili době, bez ohledu na to, v jaké vyrostli kultuře,“ je přesvědčen Dan Drápal, autor prvního textu knihy. „Bible je psána normálním jazykem a pro obyčejné lidi,“ domnívá se Jiří Hedánek, autor druhého textu. Známí autoři, kteří se většinu svého profesního života zabývají Písmem, přinášejí odpovědi na mnohé otázky, které nás v souvislosti s Biblí napadají. Jak byla inspirována Bible? Co je zjevení? Je Bible Boží Slovo? Hovoří k lidem Bůh? A jakými způsoby? Nemohli udělat autoři píšící jednotlivé knihy Písma chyby? Má nám co říci Bible i dnes? Jak chápe Bible samu sebe?

Číst dál...

Recenze knihy: Normalizace gayů

Robert Reilly je polyhistor – společně můžeme nahlédnout do jeho ohromujícího nadání a zkušeností v mnoha rozmanitých oblastech života.
Jeho nová kniha vydaná v nakladatelství Ignatius Press pod názvem „Normalizace gayů: Jak se vše mění kvůli racionalizaci homosexuálního chování“ (v originále „Making Gay Okay: How Rationalizing Homosexual Behavior Is Changing Everything“, pozn. překl.) je podle mého názoru jednoduše tím nejlepším, co bylo dosud o tomto nesmírně ožehavém a zásadním tématu dneška napsáno. Reilly v ní systematicky popisuje neutuchající zvrácený útok na nejdůležitější instituci jakékoli země v kterémkoli období: manželství muže a ženy, jenž vzkvétá díky manželským vztahům. Naše přežití jakožto národa závisí na zdraví této instituce.

Číst dál...

Lukáš Lhoťan: Ježíš Kristus a islám

Nová knížka Lukáše Lhoťana Ježíš Kristus a islám má podtitul Aneb islám a jeho vztah k Ježíši a ke křesťanství. Obsahuje základní informace o tom, jak Ježíše vnímal Mohamed, co se o Ježíšovi píše v Koránu a následně jaký je vztah muslimů ke křesťanům. V těchto souvislostech rovněž otvírá otázku, zda je Ježíšův Otec vskutku totožný s Mohamedovým Alláhem, jak tvrdí někteří křesťané. Jelikož Lukáš Lhoťan byl mnoho let muslimem a studoval Korán a islám, zahrnuje nás řadou důležitých informací, které zpravidla nejsou známy ani informovaným křesťanům, natož našim agnostickým, ateistickým či „něcistickým“ spoluobčanů. („Něcisté“ jsou údajně lidé, kteří věří, že „něco“ nad námi je.)

Číst dál...

Sexuální výchova v přímém přenosu aneb pojďte do kina

Sexuální výchova v Čechách je nyní i název nového českého dokumentárního filmu. Natočila ho na můj podnět paní režisérka Dagmar Smržová, s kterou jsem již dříve spolupracovala na jiném zajímavém projektu Zachraňte Edwardse. Po něm Dáša hledala své nové téma a kauza sexuální výchovy byla tehdy v plném proudu. Navrhla jsem jí, ať to zkusí, s tím, že to není lehké téma, a že zdaleka nemusí být tak dobře přijímané i uchopitelné jako její předchozí projekt.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.