Obsah

Záludný Vesmír soudobého mainstreamového filmu

Ve stavu holého zděšení ze situace našich dní, jak by se dal popsat stav, který většina z nás už léta prožívá (kdy věci veřejné již nejsou tolik veřejné, ale spíše stále jen zákulisní a od toho se vše další odvíjí), „píšu“ dnes tyto řádky věnující se mé lásce „filmu“ a to kupodivu ještě současnému. To proto zdá se být tento pokus o to více marnivým až marným konáním, leč přesto: zde je tedy můj pohled na kinematografická díla k nám obecnými kanály přicházející a kvůli nim tolik prosazované nad jiné.

Číst dál...

Republika a varlata

 

 

 

Původním záměrem bylo přinést pouze kritickou recenzi knihy Vratislava Effenbergera Republiku a varlata, která se v předvánoční čtenářské anketě Lidových novin umístila mezi deseti tituly roku 2013. Životní bilancování tohoto zhrzeného marxisty je však zajímavé číst v kontextu jiného díla – studie Ralfa Dahrendorfa Pokoušení nesvobody pojednávající o tom, jak je snadné podlehnout okouzlení totalitními a autoritativními ideologiemi.

Číst dál...

W. P. Young: Křižovatky

V roce 2009 vyšla v češtině první kniha Williama P. Younga Chatrč. Knihy se prodalo přes třicet tisíc výtisků, z čehož jasně plyne, že ji nekupovali pouze evangelikální křesťané, mezi nimiž vyvolala nemalou kontroverzi. Kniha je jistě zajímavá nejen pro svůj duchovní obsah, ale i jako literární dílo, a předpokládám, že ji s napětím přečetli i lidé, které její duchovní obsah nechal chladnými. Loni byla vydána další kniha téhož autora. Jde o román Křižovatky (Crossroads) a předpokládám, že se bude prodávat stejně dobře – a že vyvolá kontroverzi možná ještě větší.

Číst dál...

Noví cenzoři přicházejí

Obávám se, že jeden z neblahých trendů, které nás čekají, je odklon mnohých od ideálu i praxe svobody slova a projevu. Po listopadu 1989 jsme měli mnozí za to, že to, na co lidé u nás jsou – a po půlstoletí vlády nacistů a komunistů i navždy budou – skutečně citliví, jsou snahy o cenzuru. Na svobodě svého slova a projevu jsme trvali jako na jedné z našich nejzásadnějších svobod; možná jako na ještě zásadnější, než je demokracie samotná. Konec-konců nebyli (bychom) sami, už Thomas Jefferson kdysi prohlásil, že kdyby si mezi svobodnou vládou a svobodným tiskem vybrat musel, raději by si vybral svobodný tisk.

Číst dál...

Američtí konzervativci nejsou teokrati. A ani anarchisté

Ve druhé polovině 20. století vzniklo v USA hnutí, jež nejen zastavilo, ale i zvrátilo trend k rozsáhlejšímu státu. Nyní je třeba ho oživit.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.