Obsah

„Když budete špatně psát, budete v pokušení špatně myslet“

Právě tak tonapsal v jednom svém fejetonu z počátku minulého století Gilbert K. Chesterton. Zabýval se tehdy reformou pravopisu, kterou kdosi navrhnul s tím, že by se psaná angličtina měla přizpůsobit tomu, jak lidé doopravdy mluví a jak vyslovují – tedy posunout psanou řeč směrem k jakémusi fonetickému přepisu.

Číst dál...

„Když mluvil o stromu, který viděl ráno cestou do školy, divil jsem se zahanbeně, proč jsem sám tak slepý…“

Narazil jsem na internetu vzpomínku pozoruhodného současného křesťanského autora Johna Pipera na jednoho z jeho dávných učitelů. Clyde Samuel Kilby (1902 – 1986) byl v 70. letech Piperovým profesorem anglické literatury na Wheaton College v Illinois (USA).

Číst dál...

Mýtus "A přece se točí"

Dokud není v přírodních experimentálních vědách příslušná teorie podpořena výsledky pokusů a pozorování, lze o ní hovořit nanejvýš jako o hypotéze. Ve sporu „Galileo vs. katolická církev“ to byla právě církev (resp. její hierarchie), kdo hájil tuto zcela přirozenou a i dnes obecně vědecky uznávanou zásadu. No řekli byste to?

Číst dál...

Použijte mřížku

Přečetl jsem knihu Petra Hájka „Smrt ve středu“. Celou. Je to kniha, která se tváří, že je lidovým manuálem od poučeného praktika, jak se bránit mediálním manipulacím, které na nás všechny útočí na každém rohu. Ano, útočí. Petr Hájek (dále jen „autor“) je nepochybně poučeným praktikem. Kdyby např. napsal knihu o tom, jak zakládal a vedl časopis Reflex, zcela jistě bych si ji přečetl s chutí. „Smrt ve středu“ je však daleko více o příkladech, na kterých se autor snaží své nemnohé teoretické úvahy demonstrovat, než o těch úvahách samotných. Následující text si proto dovolím volně a neostře rozdělit na dvě části. V první se dotknu oněch použitých příkladů, v druhé části pak obecných soudů, které autor na téma médií pronáší. Část o příkladech bude podstatně delší – což zcela odpovídá rozložení v knize samotné.

Číst dál...

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.