Obsah

Evropská komise napadla novou občanskou iniciativu pro rodinu

Napsal Kathnet

Iniciativa „Mum, Dad & Kids“ je Evropské komisi a jejímu LGBT zaměření trnem v oku. „Nepřispívá k dalšímu rozvoji EU a evropského práva, ale dotýká se kontroverzní a emocionálně nabité problematiky, která má význam jen pro menšinu, a nikoli pro drtivou většinu občanů EU.“ Touto větou Evropská komise odsoudila novou občanskou iniciativu „Mum, Dad & Kids“.

Vyplývá to ze zápisu z 2149. zasedání Evropské komise z 9. prosince 2015. Současně však musel generální ředitel evropské právní služby poučit Evropskou komisi o tom, že je povinna zaregistrovat každou občanskou iniciativu, která splňuje formální náležitosti a není ve zjevném rozporu se základními evropskými hodnotami.

Když určité síly propagují LGBT agendu v Evropském parlamentu i v rámci Evropské komise, komisaři samozřejmě tolik výhrad nemají. V nedávné době například místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, holandský socialista, řečnil na oslavách homosexuální lobby ILGA Europe. Při té příležitosti slíbil, že se zasadí o to, aby bylo „manželství“ homosexuálů uznáváno ve všech členských státech EU. Rozpočet ILGA Europe pochází z asi 70 % přímo od Evropské komise a je financován z daní! V rozporu s výsledky mnoha průzkumů provedených mezi občany EU Evropská komise zastává názor, že „manželství“ homosexuálů samozřejmě není „kontroverzní“ a ani není „menšinovou záležitostí“, nýbrž představuje „pokrok“.

Ale zpět k občanské iniciativě „Mum, Dad & Kids“. Ta byla nyní zaregistrována. Současně komisaři vyzvali k diskusi o tom, jak by tato situace mohla být „napravena“, aby se takovým iniciativám, jejichž dlouhodobé politické působení považují za nebezpečné, mohlo již na počátku zabránit.

Se souhlasem převzato z RCMonitor.cz.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.