Obsah

Dopis předsedovi Evropské komise Jean-Claude Junckerovi

Budapešť, 6. září 2017

Vážený pane předsedo, milý Jean-Claude,

v reakci na Váš dopis ze dne 5. září 2017 bych Vás tímto rád informoval o stanovisku vlády Maďarska k záležitosti nastolené v uvedeném dopise.

Předně, s potěšením jsem zaznamenal, že Vy také uznáváte úsilí Maďarska při ochraně hranic. V minulých dvou letech Maďarsko bránilo naši společnou hranici, k čemuž mobilizovalo rozpočtové zdroje, budovalo ochranné ploty a povolávalo tisíce pohraničníků do aktivní služby.

Rád bych ve vší úctě opět vyjádřil svoje stanovisko pronesené na zasedání státních představitelů Rady Evropy, že Maďarsko se má vždy chovat jako země s hranicí schengenského prostoru, ale z geografických důvodů mohou migranti vstoupit do země, jen pokud překročili hranice jiného členského státu EU, především Řecka. Z tohoto důvodu se Maďarsko neúčastní a nechce účastnit projektů, které tuto skutečnost neberou v potaz.

Za Maďarskou vládu bych rád dal najevo, že podle našeho názoru Váš výklad principu solidarity není v souladu s legislativou EU. A není ani v souladu s historickými tradicemi Maďarska. Na rozdíl od některých velkých členských států EU, Maďarsko nemá koloniální minulost. Zmíněné členské státy se staly zeměmi přistěhovalců, v důsledku závazků plynoucích z jejich koloniálního dědictví. Maďarsko naopak není zemí přistěhovalců, odmítá se jí stát a nemůže akceptovat nátlak, aby se toto změnilo. Výklad principu solidarity popsaný ve Vašem dopise je v zásadě přeměnou Maďarska v zemi přistěhovalců, proti vůli maďarských občanů. Podle mého názoru toto není solidarita, ale násilí.

Rád bych Vás informoval, že nás mate ta část Vašeho dopisu, kde kladete do spojitosti otázku přistěhovalectví a Fondu soudržnosti EU. Tento vztah neexistuje a není připouštěn dnes platným právním řádem EU. Podle názoru Maďarské vlády, významná část prostředků poskytovaných ze zmíněného fondu končí u společností ze zemí, které jsou čistými plátci. Ekonomiky velkých členských států EU takto významně profitují ze zmíněného fondu, stejně jako mají prospěch z otevření trhů nových členských států.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že jsem udiven a zmaten, když čtu, že Vy a Evropská komise odmítá poskytnout prostředky pro budování hraničního plotu. Podle mého přesvědčení ti, kteří nepodpoří stavbu plotu, nemohou a nechtějí chránit občany EU. Je nemožné bránit se množství pokusů o ilegální přechody hranic bez realizace fyzických zábran. Pokud je Evropská komise namísto obrany našich hranic ochotna financovat výhradně opatření a organizace, jejichž cílem je usnadnit přijímání migrantů, pak to bude jenom další pobídka pro stovky tisíc migrantů, kteří si přejí přesídlit do Evropy, namísto abychom migraci omezovali.

Rád bych proto zopakoval žádost Maďarské vlády, aby EU poskytla úhradu poloviny výdajů na maďarská opatření na obranu společné hranice Schengenu, včetně výdajů na stavbu plotu. Tato suma – 270 miliard forintů (téměř 23 mld. Kč, pozn. red.), byla celá financována jen maďarskými daňovými poplatníky, ačkoli plot a maďarští pohraničníci chrání nejen Maďary, ale i Rakušany, Němce, stejně jako občany dalších států EU.

S úctou,

Orbán Viktor

Zdroj: Maďarská vláda / úřad premiéra. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.