Obsah

Konzervatismus není rasismus

Schvalovací slyšení alabamského senátora Jeffa Sessionse, kterého nastupující prezident Trump nominoval do funkce ministra spravedlnosti, se ukázalo jako značně dramatické, když přispělo k chápání problému rasového pnutí, které v Americe zřejmě nikdy nevymizí.

Zvláště zřejmé to bylo při závěrečném projednávání, kdy byl panel složen ze šesti černochů, z nichž tři byli proti jeho nominaci a tři ji podpořili. Ti tři opozičníci, to byli členové CBC (Congressional Black Caucus), reprezentující černošské kongresmany. Tři příznivci byli všichni černošští profesionálové v oblasti práva, s letiou praxí práce se Sessionsem.

Svou podporu vyslovili: někdejší asistent amerického federálního žalobce, který pracoval se Sessionsem v době, kdy ten byl fedrálním žalobcem ve státě Alabama; jeden bývalý americký šerif, svého času pracující se Sessionsem v úřadě ministra spravedlnosti Alabamy, jakož i první černošský generální rada v senátním právním výboru, kde Sessions působí.

Zvláštní na svědectví těchto tří černých profesionálů byla skutečnost, že všichni Sessionse znali a pracovali s ním více než dvacet let. Každý z nich měl osobní příběh o jeho profesionální i osobní integritě. Všichni tři zjevně svědčili ve prospěch tohoto muže z důvodů vděčnosti a sympatie. William Smith, hlavní poradce právního výboru, vyjádřil názory těch tří následovně: „Po dvaceti letech spolupráce s Jeffem Sessionsem nevidím sebemenší náznak rasismu, protože neexistuje...“

Naproti tomu tři členové CBC, tedy senátor Cory Booker, John Lewis a Cedric Richmond, oba za Sněmovnu reprezentantů, nadále oponují Sessionsovi kvůli jeho údajným slabinám ve věcech lidských práv – to je zdvořilá forma, jak ho označit za rasistu – ačkoli vlastně nepřišli s žádnými důkazy pro tyto své výhrady. Jak Smith poznamenal ve svém svědectví, „Setkali jsme se s lidmi, kteří senátora Sessionse nikdy neviděli, přesto tvrdí, že ho znají a že znají i jeho srdce.“

Politika se bohužel začala splétat s rasismem. Jinak řečeno, ti černí na levici, kteří už tolik let ovládají černošskou politiku, dnes cejchují jako rasistu každého, kdo nesdílí jejich politické názory. Nemohlo by to být zřejmější než v povýšeném a zaujatém soudu poslance Richmonda, předsedy CBC: „... kdyby byl (Sessions) přeborníkem občanských práv, nepodpořila by občansko právní komunita jeho nominaci, spíše než že jako jeden muž promlouvá v opozici téměř jednomyslné?"

Více než 30 let se beru za občanská práva. Pro černého levičáka jako Richmond však to množství černých konzervativců sdílejících moje názory neexistuje.

Podle černé levice, černoch věřící, že potrat nemá být legální, že černí rodiče mají mít právo zvolit školu, do níž zapíší svoje děti, že sňatek je posvátný svazek mezi mužem a ženou, nepatří do „občansko právní komunity”. Obdobně, na základě takového přesvědčení musí být senátor Sessions rasista, neboť je to konzervativec.

Přemýšlejme chvíli, proč je rasismus tak strašný. Rasismus popírá jedinečnou lidskost individua a myslí, že ho pozná podle několika charakteristik zevnějšku. Je smutnou ironií, že právě toto dělá černá levice, která mává vlajkou občanských práv. Ti tři černoši, kteří vystoupili ve prospěch nominace senátora Sessionse, dokládají různost černošských názorů v národě. Dokud všichni nebudeme vnímat a respektova každého jako jednotlivce, nedostaneme se z vyježděných rasistických kolejí.

Eric Hoffer, filosof a zároveň přístavní dělník, kdysi napsal, že „každá velká věc začíná jako hnutí, pak se stává byznysem a nakonec degeneruje v čachry”. Problém, který mají v CBC se senátorem Sessionsem, nespočívá v tom, že by to byl rasista, ale v tom, že je to konzervativec, a to se pro jejich čachry nehodí.

Autorka je zakladatelkou a presidentkou Center for Urban Renewal and Education. Se souhlasem převzato ze Speroforum.com. Pro KONZERVATIVNÍ LISTY přeložil Jozef Zummer.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.