Obsah

Starý novinář

Rudolf Kopecký (1893-1981) je jednou z polozapomenutých osobností našich moderních dějin. Myslitel, politik, novinář – významný představitel prvorepublikové publicistiky, který se hlásil k národně demokratické straně Karla Kramáře. Byl zároveň členem antiklerikálního hnutí Volná myšlenka a zednářské lože Most. Pracoval v redakcích časopisů Tribuna, Rozvoj, Čas, Severočeský deník, Národní osvobození a Národní listy.

Záhy po německé okupaci na jaře 1939 rozšířil řady zahraničního odboje. V Polsku pobýval v Krakově, ve Varšavě i dvou táborech, určených pro československé dobrovolníky v Małych Bronowicích a Lešné. S propuknutím války se přesunul s ostatními přes Blízký východ do Francie, do tábora v provinčním městečku Agde. Po porážce země galského kohouta v květnu 1940 pokračoval do Velké Británie, do táborů Cholmondeley Park a Leamington Spa. Podílel se na vydávání cyklostylovaného listu Naše noviny. Pro nesouhlas se zahraniční politikou exilové vlády a orientací na Sovětský svaz se rozhodl zůstat s rodinou na Západě. Působil v Syndikátu československých novinářů, spolupracoval s Českým národním výboru generála Lva Prchaly, začal vydávat čtrnáctideník Národ a anglický Hard Times, pokoušel se obnovit národní demokracii, získal zaměstnání a existenční jistotu v českém vysílání BBC.

Rudolf Kopecký pracoval na svých pamětech nazvaných „Vzpomínky starého novináře“ od počátku 60. let až do své smrti. Jedná se o osm dílů o 2350 stranách strojopisu, v nichž autor velmi čtivou formou popisuje dětství, mládí, studia, život v Rakousku-Uhersku, osobnosti, události, aféry první republiky, dále činnost v zahraničním vojsku za druhé světové války a konečně i různé aspekty poúnorového exilu, které ani v odborné literatuře nebyly detailně rozebrány. Kopecký píše kritickým pohledem, netají se konzervativními zásadami (do té miry konzervativními, do které mu to umožňuje jeho zmíněné antiklerikální volnomyšlenkářství a zednářství – pozn. red.) a odmítavým postojem k Edvardu Benešovi. Přináší zase jiný, unikátní úhel pohledu na moderní československé dějiny. Vzhledem k enormnímu rozsahu nebyly Kopeckého paměti dosud publikovány. Kniha "Vzpomínky starého novináře: Proti Benešovi, nacistům a komunistům", která se nedávno objevila na pultech, přináší výběr nejzajímavějších kapitol pamětí, opatřený poznámkovým aparátem a bohatou obrazovou přílohou. Kniha bezpochyby vzbudí zájem odborné i laické veřejnosti, vyvolá řadu diskusí a kontroverzí.

 

 

 

Sledujte:Copyright © 2014. All Rights Reserved.